Intern styleguide (indhold til KUnet)

Hvad

KU's styleguide for interne brugergrænseflader er guidelines for intranettet KUnet samt integrationer hertil. I styleguiden finder du alle krav til brugergrænseflader der vises i KUnet-regi, herunder ressourcefiler og styles:

  • CSS / HTML: Styleguiden indeholder vejledning og eksempler på html-markup og klassenavne til typografier, indholdselementer og komponenter.  Følges denne vejledning, vil alle elementer automatisk få det rigtige udseende.
  • JavaScript: Bootstrap indeholder som standard en række plugins, der er klar til brug. Inkludér altid jQuery 3.1.0 på sider for at benytte disse plugins. 

Formål

For at sikre en sammenhængende brugeroplevelse, skal universitetets interne brugergrænseflader se ensartede ud. Dette sikres igennem implementering af KU's officielle styling.

Anvendelse

Den interne styleguide er et opslagsværk, der beskriver hvordan sider skal opbygges for at få et konsistent og ensartet udseende, der er baseret på KU's intranet KUnet. Der skal bruges et masterstylesheet og JavaScript-fil, hvilket er nærmere beskrevet i styleguiden.

Hvem

Den interne styleguide er udelukkende relevant for udviklere og/eller leverandører af tjenester, plugins, integrationer, indholdselementer mm. til KU's intranet KUnet.

Adgang til styleguiden

Den interne styleguide kan findes her (på engelsk).